УКР
РУС
Пошук
Про журнал Редакція Редакційна політика Умови публікації Вимоги до статей Ліцензійний договір
Рецензування Каталог статей Статті за тематикою Конференції Наші партнери Договір публікації
ENG


ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ»

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» – міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом. У журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки.

Видається з 2009 року в Харкові (Україна).

Засновник: НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (Харків, Україна)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15196-3768Р від 30.04.2009.

Тематична спрямованність журналу: проблеми соціально-економічного розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації; організаційно-економічний механізм прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України, конкурентоспроможність та активізація інноваційно-спрямованної інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

ISSN друкованої версії 2222-0712, ISSN онлайнової версії 2311-1186. JEL-класифікація: A - Z.

Мови видання: українська, російська, англійська. Періодичність: 4 рази на рік.

«ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» – журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative)

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/5 від 31.05.2011).

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах:

Ulrichsweb Global Serials Directory (США) Детальніше...
Research Papers in Economics (США) Детальніше...
Російський індекс наукового цитування (Росія) Детальніше...
Index Copernicus (Польща) Детальніше...
Directory of Open Access Journals Детальніше...
CiteFactor (США) Детальніше...
Academic Journals Database (Швейцарія) Детальніше...
Research Bible (Японія) Детальніше...
Directory of Research Journals Indexing (Індія) Детальніше...
Соціонет (Росія) Детальніше...
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна) Детальніше...

Адреса редакції: 61002, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під`їзд, 8 поверх.

Тел./факс: (057) 702-08-67, (057) 705-02-67. Електронна адреса: red.poe@mail.ru

Видавець: Видавничий Дім «ІНЖЕК» (Україна, 61001, Харків, пр. Гагаріна, 20, оф. 2227. Тел./факс (057) 703-40-21, (057) 732-09-59

Тематичні розділи журналу:

  • Світова економіка та міжнародні відносини
  • Економіка та управління національним господарством
  • Регіональна економіка
  • Економіка та управління підприємствами
  • Економічна теорія
  • Фінанси та банківська справа
  • Соціальна економіка, політика та демографія
  • Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
  • Математичні методи та моделі в економіці
  • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Знайти статті за цими темами можна на сайті в розділі «Статті за тематикою»

На сайті також доступний анотований каталог статей всіх номерів журналу

Архів номерів можна знайти на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Запрошуємо до співпраці !

Copyright © The Promblems of Economy, 2009-2014 Написати вебмастеру