УКР
РУС
ENG
Пошук

Раєвнєва Олена Валентинівна

Дата народження: 27 серпня 1961 р.

Доктор економічних наук, професор

Місце роботи: Україна, м. Харків, Харківський національний економічний університет, завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування

Сфера наукових інтересів:
– управління розвитком підприємства з урахуванням дослідження нелінійного перебігу внутрішніх та зовнішніх економічних процесів;
– удосконалення механізмів регіонального розвитку на підставі теорії конвергенції;
– моделювання циклічності розвитку соціально-економічних процесів.

Загальна кількість публікацій - 240, з них монографій -32 .

Найбільш значущі наукові та навчально-методичні роботи:

Монографії:
Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Монографія. Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 496 с.
Раєвнєва О. В., Голіяд Н. Ю. Моделювання антикризового управління регіоном. Наукове видання. Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 300 с.
Раєвнєва О. В. Методологія управління розвитком українських підприємств в умовах нелінійних трансформацій світової та національної економіки / Майбутнє України: стратегія поступу: Монографія. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – С. 205 – 215.
Раевнева Е. В., Гейман О. А. Статистические модели исследования нелинейного характера развития экономики Украины. / Современные проблемы моделирования социально-экономических систем: Монография. Х.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. – 440 с. (С. 120 – 135).
Пономаренко В. С., Раєвнєва О. В., Степуріна С. О. Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації: Монографія Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 304 с.
Раєвнєва О. В. Моделювання інноваційної активності підприємств України. / Управління інноваційною діяльністю: Монографія Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 226 – 262.
Кизим Н. А., Раевнева Е. В., Бобкова А. Ю. Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции. Монография. Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011. – 224 с.


Підручники та навчальні посібники:

Статистика: Навчальний посібник / Під ред. д-ра екон. наук, проф. Раєвнєвої О. В. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 204 с.
Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / Т. С. Клебанова, О. В. Раєвнєва та ін. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 352 с.

Контактна адреса: olena_raev@mail.ru

  The Promblems of Economy, 2009-2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру