УКР
РУС
ENG
Пошук

Орлов Петро Аркадійович

Дата народження: 2 січня 1942 р.

Доктор економічних наук, професор

Місце роботи: Харківський національний економічний університет (Україна, м. Харків), завідувач кафедри економіки та маркетингу

Сфера основних наукових інтересів:
– управління відтворенням основних виробничих фондів та обгрунтування амортизаційної політики на макро- і мікрорівні;
– оцінка конкурентоспроможності і конкурентних переваг підприємств, управління якістю продукції;
– проблеми становлення соціально відповідального маркетингу;
– оцінка ефективності інновацій, інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
– аналіз наслідків фінансово-економічної кризи.

Опубліковано понад 180 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 11 монографій, 6 навчальних посібників

Найбільш важливі наукові та навчально-методичні роботи:
Орлов П. А., Алдохина Н. И. . Обоснование цен на машины производственного назначения на основе учёта их эффективности: Монография /. – X.: Изд. ХНЭУ, 2005. – 212 с.
Іванов Ю. Б., . Орлов П. А, Іванова О. Ю. . Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: Монографія /. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с.
Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку: Монографія / П. А. Орлов, Г. О. Холодний, Т. І. Притиченко та ін. – X.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 232 с.
Орлов П. А. . Государственное регулирование экономики как важная составляющая становления социально ответственного маркетинга и повышения конкурентоспособности продукции // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: Монографія / під ред. доктор економічних наук, проф. В. С. Пономаренка, доктор економічних наук, проф. М. О. Кизима, доктор економічних наук, проф. О. М. Тищенка – X.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 50–54.
Орлов П. А. Финансово-экономический кризис и некоторые его уроки: неолиберализм и «либерманизм» // Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / під заг. ред. доктор економічних наук, проф. Пономаренка В. С., доктор економічних наук, проф. Кизима М. О., кандидат економічних наук, доц. Зими О. Г. – X.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 44–57.
Орлов П. А, Орлов С. П., Орлова А. Ю. Влияние государственной амортизационной политики на формирование конкурентных преимуществ промышленных предприятий и оценку их затрат на производство и реализацию продукции / // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография / Под ред. доктор экономических наук, проф. Пономаренко В. С., доктор экономических наук, проф. Кизима Н. А., доктор экономических наук, доц. Раевневой Е. В. – X.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – С. 178 – 201.
Менеджмент качества и сертификация продукции. Учеб. пособие. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2004. – 304 с.

Контактна електронна адреса: kafedra_eim@mail.ru

  The Promblems of Economy, 2009-2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру