УКР
РУС
ENG
Пошук

Кизим Микола Олександрович

Дата народження: 17 вересня 1955 р.

Доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

Місце роботи: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Україна, м. Харків), директор

Сфера наукових інтересів:

- циклічність динаміки економічних процесів в Україні;
- розвиток методів оцінки та діагностики стану соціального напруження в суспільстві та визначення якості життя;
- стратегічне управління соціально-економічним розвитком країни та її регіонів;
- формування конкурентоспроможності національної економіки та забезпечення економічної безпеки держави.

Опубліковано понад 300 наукових та навчально-методичних праць, з них 82 монографії.

Найбільш важливі наукові праці:

Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС / Н. А. Кизим, В. М. Горбатов. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 164 с.
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін.; За ред. В. М. Гейця. – ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
Управління створенням і розвитком видатної корпорації: Монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, І. В. Ялдін – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 208 с.
Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография / Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 368 с.
Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: Монографія / Н. А. Кизим, В. В. Узунов. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2008. – 204 с.
Качество жизни населения и внешнеэкономическая деятельность предприятий: Монография / Н. А. Кизим, В. А. Зинченко: НДЦ ІПР НАН України. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2009. – 184 с.
Проблемы проведения реструктуризации промышленных предприятий в Украине: Монография / Н. А. Кизим, В. В. Жихарцев. – НДЦ ІПР НАН України. – X.: ИД «ИНЖЭК», 2009. – 184 с.
Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу: Монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полтарак. — НДЦ ІПР НАН України. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 328 с.
Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года: Монография / М. М. Добкин, С. И. Чернов, Г. А. Кернес, Ю. А. Сапронов, В. С. Пономаренко, Н. А. Кизим, С. В. Авершин. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2010.– 528 с.
Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія / М. О. Кизим.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 304 с.
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України: монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко.– Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 392 с.

Контактна електронна адреса: x_river@mail.ru

  The Promblems of Economy, 2009-2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру