УКР
РУС
ENG
Пошук

Хаустова Вікторія Євгенівна

Дата народження: 13 грудня 1973 р.

Доктор економічних наук, доцент

Місце роботи: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Україна, м. Харків), старший науковий співробітник відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності

Сфера наукових інтересів:
- розвиток методів оцінки вартості бізнесу суб’єктів господарювання;
- інтеграційні процеси в економіках країн світу та Україні;
- проблеми конкурентоспроможності компаній та країн світу;

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 27 монографій.

Найбільш важливі наукові праці:

Хаустова В. Е., Лидовский Ю. А. Моделирование маркетинговой ситуации на рынках продукции производственно-технического назначения Монографія.– Харків: ВД «ІНЖЕК», 2004.– 176 с.
Хаустова В. Е. Анализ и прогнозирование влияния социально-економического развития Украины и Харьковской области на рынок недвижимости / Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики: Монография.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007.– С. 274 – 299.
Хаустова В. Е. Слияния и поглощения компаний в экономиках стран мира / Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: Монография.– Х: ВД «ІНЖЕК».– 2008. – с. 200 – 222.
Хаустова В. Е. Синергетическая парадигма в экономической теории / Інновації: проблеми науки та практики: Монография. – Х.: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2008.– 232 с., с. 207 – 225.
Хаустова В. Є. Комплексна оцінка та діагностика фінансового стану підприємства / Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики: Монография.– Харків: «АдвА» Михайлов Г. Г., 2009.– 200 с., с. 170 – 197.
Хаустова В. Е., Загорский В. С. От Бреттон-Вудской валютной системы к глобальному финансовому кризису / Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: Монография. – Х: ФЛП Либуркина Л. М., ИД «ИНЖЭК», 2009.– 464 с., с. 34 – 47.
Хаустова В. Є., Курочкіна І. Г. Оцінка вартості бізнесу суб'єктів господарювання (на прикладі металургійної галузі України): Монографія.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009.– 268 с.
Загорський В. С., Хаустова В. Є. Теоретичні аспекти капіталізації суб’єктів господарювання / Інновації: проблеми науки та практики: Монография.– Х.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.– с. 176 – 192.
Кизим Н. А., Хаустова В. Є. Особенности проверки моделей на основе когнитивных карт на устойчивость и достверность / Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем: Монография.– Х.: ФЛП Александрова К. М., ИД «ИНЖЭК», 2011.– С. 102 – 116.
Кизим Н. А., Полякова О. Ю., Хаустова В. Є., Омаров Ш. А. Моделирование устойчивого развития регионов Монография / Под общ. ред. Кизима Н. А.– Х.: ИД «ИНЖЭК», 2010.– 180 с.
Кизим Н. А., Хаустова В. Е. Развитие процессов капитализации в современной мировой экономике / Капитализация предприятий: теория и практика: Монография.– НАН Украины, Инт-т экономики пром-сти; ДонУЭП.– Донецк, 2001.– 328 с., с. 98 – 114.

Контактна електронна адреса: x_river@mail.ru

  The Promblems of Economy, 2009-2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру