УКР
РУС
ENG
Пошук

Амосов Олег Юрійович

Дата народження: 2 вересня 1954 р.

Доктор економічних наук, професор

Місце роботи: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Україна, м. Харків), перший заступник директора.

Сфера наукових інтересів:
– управління соціально-економічним розвитком регіонів;
– зайнятість населення;
– менеджмент організацій;
– управління персоналом та людський капітал;
– державна політика;
– механізми державного управління.

Автор більш 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 11 монографій, 4 підручники, 15 навчальних посібників.

Найбільш важливі наукові та навчально-методичні роботи:
Амосов О. Ю. Економіка підприємства / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисциплін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008.– 168 с.
Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: Монографія / О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, А. О. Латинін. – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 144 с.
Конкурентна політика: Підручник / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – X: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 236 с.
Теорія та історія державного управління: Навчальний посібник / О. Ю. Амосов, Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 288 с.
Менеджмент організацій: теоретико-прикладний аспект: [Навчальний посібник] / О. Ю. Амосов, А. О. Дєггяр, В. В. Мамонова та ін. – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 208 с.
Амосов О. Ю. Підхід до управління процесами розподілу капіталу як основи розвитку регіону / Лібермановські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія. / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. М. О. Кизима– Х.: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 41 – 51.
Податкова політика та податкова система: [Навчальний посібник] / О. Ю. Амосов, А. О. Дєггяр, Т. В. Меркулова – X.: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 140 с.
Амосов О. Ю. Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні // Монографія / [О. Ю. Амосов, А. О. Дєгтяр, М. А. Латинін та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. А. О. Дєгтяра. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 192 с. – 9 (До 10 річчя кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ).

Контактна електронна адреса: amosovoleg@ukr.net

  The Promblems of Economy, 2009-2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру