УКР
РУС
ENG
Пошук

Алєксєєв Ігор Валентинович

Дата народження: 15 грудня 1952 р.

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Місце роботи: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки та менеджменту, (Україна, м. Львів), завідувач кафедрою фінансів

Сфера наукових інтересів:

– фінанси інноваційної діяльності;
– економіка і керування науково-технічною підготовкою виробництва;
– оподатковування фінансово-кредитних установ.

Опубліковано більш 250 наукових статей, більш 20 монографій у центральних виданнях і за рубежем.

Найбільш значимі наукові та учбово-методичні роботи:
Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Мороз А.С. Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 132 с.
Алексеев И.В. Финансовые потоки и направления совершенствования фискальной политики  //Налогообложение: проблемы науки и практики: [монография] / Под ред. проф. Иванова Ю.Б. - Х.: ФЛП Либуркина Л.М.; ИД «ИНЖЕК», 2009. - 296 с. (С. 215-227). Русск. яз. ISBN 978-966-8177-52-1.
Алексеев И.В., Червинская О.С. Развитие предприятий в условиях непрерывной изменчивости налоговой системы / Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463. – (Серия “Magister”). – С. 266-276.
Алексеев И.В., Паранчук С.В. Проблемы налогового стимулирования и регулирования инновационной деятельности / Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – К.: Кондор, 2011. – 352 с. – С. 261-272.
Алексеев И.В., Хома И.Б. Оценка инновационной деятельности в системе контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия (п. 5.3) / Капитализация предприятий: теория и практика: монография / под ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. – С. 178-193.
Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. – 253 с. (ISBN 978-966-346-595-1).
Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – 376 с. (ISBN 966-96736-1-5).

Контактна електронна адреса: alexeev@lp.edu.ua

  The Promblems of Economy, 2009-2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру